Anine Olimb

Fysioterapeut

Utdannet i Ålborg, Danmark 2010. Videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling fra 2014. Erfaring og kurs innen onkologi og palliasjon.

Tilbyr hovedsakelig lymfødembehandling, kompresjons tilpasning og fysioterapi til pasienter under og etter kreftbehandling.

Anine kan også hjelpe deg med:
– behandling og rehabilitering under og etter kreftbehandling
– senskader etter kreft
– sår/arr behandling
– underlivsproblematikk for både menn og kvinner
– bekkenbunn: urininkontinens, underlivsprolaps, smerter og
seksualfunksjon
– skader etter fødsel
– Lymfødembehandling

Telefon: +47 938 45 456
E-post: Anine.olimb@gmail.com

For booking av time, kontakt Anine på mail