Anine Olimb

Fysioterapeut

Utdannet i Ålborg, Danmark 2010. Videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling fra 2014. Erfaring og kurs innen onkologi og palliasjon.

Tilbyr hovedsakelig lymfødembehandling, kompresjons tilpasning og fysioterapi til pasienter under og etter kreftbehandling.

Telefon: +47 93 84 54 56
E-post: anine.olimb@gmail.com