Asbjørn Lunde

Fysioterapeut

Fysioterapeut med lang erfaring innenfor tradisjonell fysioterapi. Asbjørn jobber også ekstra rettet inn mot trenings- og kostholdsveiledning . Han har vider eutannelse fra kursing innen manuell terapi, idrettskader og taping. Asbjørn jobber mye med behandling og forebygging av muskel og skjellett skader og lidelser. Leddmobilisering og bløtdelsbehehandling på benk. Jobber ogs mye med rheumatikere i nært samarbeid med overlege Andrup på Diakonhjemmet.

Kontaktinfo

Telefon: 22464957