Egentreningsøvelser for over- og
underkropp med pads

Sete og skuldre

Sete, mage og skuldre

Sete, mage og skuldre

Bakre lår

Fremre og utside lår

Sete og fremre lår

Sete og fremre lår

Mage