Egentreningsøvelser for underkropp
med strikk

Sete og korsrygg med strikk

Sete / fremre lår, med strikk

Sete med strikk

Sete og lår med strikk

Sete med strikk

Sete med strikk

Sete og utside lår med strikk

Hofteleddsbøyer

Utside lår og sete

Hofteleddsbøyer og mage

Hofteleddsbøyer og mage