Fysioterapi

En fysioterapeut vil hjelpe deg med å sette en diagnose og behandle din smerte eller skade og kan tilby treningsveiledning.

En fysioterapeut kan hjelpe deg med blant annet: 

 • Bedring holdning
 • Normalisere bevegelse mønster
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Migrene
 • Nakkeplager
 • Korsryggsmerter
 • Brystsmerte
 • Bekkenplager
 • Skulderplager
 • Smerter mellom skulderblader
 • Overarmplager
 • Albuesmerter
 • Håndleddplager
 • Hofteplager
 • Lysk og lår plager
 • Knesmerter
 • Leggplager
 • Fotplager
 • Artrose behandling
 • Lymfødembehandling
 • Senskader etter kreft
 • Bekkenbunn: urininkontinens, underlivsprolaps, smerter,
  seksualfunksjon
 • Fødselsrelaterte skader
 • Fysioterapi før og etter fødsel
 • Kvinnehelse

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

 

Våre fysioterapeuter

Anine Olimb

Anine Olimb

Fysioterapeut

Annika Solstad Vogt

Annika Solstad Vogt

Fysioterapeut

Axel Pirisi

Axel Pirisi

Fysioterapeut, PT og massør

Cathrine Julsvoll

Cathrine Julsvoll

Fysioterapeut, PT og massør

Emilie Hamre Nøvik

Emilie Hamre Nøvik

Daglig leder Majorstua Fysioterapeut og lymfødem behandler

Finn Kjellevik

Finn Kjellevik

Fysioterapeut

Hege Sørvig

Hege Sørvig

Fystioterapeut

Ida Kristine Jansen

Ida Kristine Jansen

Fysioterapeut og Ultralyddiagnostikk

Jens Reehorst

Jens Reehorst

Fysioterapeut, PT og massør

Kari Liavåg

Kari Liavåg

Fysioterapeut

Karianne Fimland

Karianne Fimland

Fysioterapeut

Lars Røisgaard

Lars Røisgaard

Fysioterapeut

Malene Ravn

Malene Ravn

Fysioterapeut

Marie Stensholt Jordan

Marie Stensholt Jordan

Fysioterapeut og PT

Margrethe Renstrøm

Margrethe Renstrøm

Fysioterapeut, PT og massør

Robin Borgeraas

Robin Borgeraas

Fysioterapeut, massør og PT

Sebastian Grotmoll Myhre

Sebastian Grotmoll Myhre

Fysioterapeut

Signe Undrum

Signe Undrum

Fysioterapeut, massør og PT

Tormod Tjørhom

Tormod Tjørhom

Fysioterapeut

Trym Bråtvannsdal

Trym Bråtvannsdal

Fysioterapeut og PT

Vidar Davidsen

Vidar Davidsen

Fystioterapeut

Vincent Logstein

Vincent Logstein

Fysioterapeut og PT

Øyvind Henriksen

Øyvind Henriksen

Fysioterapeut