Jens Reehorst

Fysioterapeut, PT og massør

Utdanning
Jens Reehorst har tatt sin bachelorutdanning i fysioterapi ved Saxion University of Applied Sciences i Nederland. Han har vært heldig med turnustjenesten med perioder innen; nevrologisk avdeling ved SSHF, ortopedisk og nevrologisk rehabilitering ved FRA og privat fysioterapitjenester ved Hopstock Helse.

Hva kan Jens hjelpe deg med?
Jens kan hjelpe deg med en grundig undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet, og i samarbeid med deg som pasient, planlegge den beste fremgangsmåten for behandlingen.

Optimal behandling er avhengig av et godt samarbeid mellom alle aktuelle parter, samt ha et grunnlag innen erfaring, fag og forskning.

Grunnmål for alle mennesker er å kunne klare å takle de daglige utfordringene i hverdagen, uten å bli begrenset av smerter og ubehag. Jens vil hjelpe deg med å oppnå dette målet, samt å hjelpe deg legge andre spesifikke mål som er relevante for din situasjon.

Behandlingsstrategier

  • Smertelindring
  • Opptrening
  • Rehabilitering
  • Manuelle teknikker
  • Bløtvevsbehandling
  • Idrettsskader
  • Kognitiv og sensomotorisk stimulering

Annet
Jens vektlegger kroppskontroll og allsidig styrke. Med sitt gode humør og smittende latter har han i over 1000 PT-timer hjulpet folk med å nå sine treningsmål.

Telefon: +47 469 51 285
E-post: jens@hopstockhelse.no