Kari Liavåg

Fysioterapeut

Kari har bred erfaring og lang erfaring innenfor fysioterapi. Hun har jobbet på Aker Sykehus, lunge og barneavdeling, på Friskoteket fysioterapi, i Hamarøy kommune og siden 2000 på Hopstock helse (tiligerere Oscarsgate fysioterapi).

Kari jobber i dag med variert gruppe pasienter, men mest fokus på lungepasienter og revmatikere.

I 2004 ble Kari autorisert ridefysioterapeut i NFF. Jobber med ridefysioterapi 2-4 timer pr. uke. I 2014 ble Kari leder av faggruppen for ridefysioterapi NFF

Telefon: +47 22 46 49 57