Karin Helgesen

Fysioterapeut

Generell fysioterapi med spesiell kompetanse og erfaring innen pre-og postoperative kne og hoftelidelser samt opptrening etter bruddskader.

Karin har refusjonsavtale med Helfo. Send e-post for bestilling av time. link til egenandel takst: https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler