Leddsmerter

Om leddsmerter

Leddsmerter kan ramme flere ledd samtidig. Typiske områder for leddsmerter er i knær, hofter, fingerledd og rygg. Smertene opptrer som oftest ved belastning eller bevegelse av leddet. Smertene kan være forbigående eller kroniske.

Det er flere årsaker til leddsmerter, og i de fleste tilfeller er smerten i ledd forårsaket av en skade eller en overbelastning over lang tid. Skader i forbindelse med idrett eller andre fysiske belastninger kan føre til midlertidig hevelse eller smerter i ledd.

    Behandlinger

    Dersom smerten eller hevelsen ikke går over, bør man oppsøke hjelp hos terapeut. Symptomene på en irritasjon i en akutt fase vil være hevelse, smerte og/eller stivhet men årsaken til smertene kan variere selv om symptomene ofte likner hverandre.

    En revmatisk sykdom derimot brukes som en samlebetegnelse for ulike muskel- og skjelettsykdommer som rammer flere steder, og som ikke er forårsaket av en ytre skade eller overbelastning. En klinisk undersøkelse vil derfor være viktig dersom smertene ikke er forbigående.

    Tilrettelegging av trening tidlig vil kunne forebygge mot/eller forsinke utvikling av slike plager.