Marcus Granli

Fysioterapeut

Marcus er fysioterapeut utdannet ved OsloMet. Han har erfaring fra kommunehelsetjenesten i bydel Grorud og fra spesialisthelsetjenesten ved barnesenteret på Ullevål sykehus. Marcus kan hjelpe deg med rehabilitering av muskel- og skjelettplager, benbrudd, nedsatt balanse, postoperativ rehabilitering, m.m.
Om du er skadet eller ønsker å bedre din helse så kan jeg tilby deg den støtten du behøver. Etter en grundig undersøkelse tar jeg meg tid til å se og forstå deg og dine unike behov, slik at vi sammen kan legge en personlig tilpasset behandlingsplan for deg. Behandlingen kan bestå av samtale, behandling på benk, øvelser, eller andre smertereduserende tiltak. 
Jeg har klatret aktivt i flere år og kan hjelpe deg om du har en klatrerelatert smerte eller skade. Jeg har også bakgrunn fra tidligere som elektriker og har god kjennskap til arbeidsrelaterte skader og plager.

Telefon: +47 482 48 592
E-post: marcus.granli@gmail.com