Olav Abel Engh

Fysioterapeut

Olav ble utdannet i Vest Berlin. Han har arbeidserfaring fra Larvik Sykehus og Hans og Olaf Fysioterapi. Først i Torggata, siden Avdeling bislett. Startet høsten 1977 Oscarsgate Fysioterapi sammen med Asbjørn Lunde. 
Olav har vider eutdanning fra kurs innen Manuell Terapi,  medisinsk Treningsterapi og taping. Har jobbet mye med pasienter fra Rheumatologisk avdeling på Diakonhjemmet med nær kontakt med overlege O.Andrup.kontakten ble skapt da de startet instituttet og varer enda. Behandler nå og tidligere, hofte- og kne-opererte, samt generell fysioterapi.


Telefon: 22464957