Vår samarbeidspartner: Oslo Helse

Oslo Helse er fastlege og legevakt 50 meter fra Hopstock Helse.

Oslo Helse er en pasientvennlig klinikk med friske ideer og et bredt spekter tjenester som du vil ha merke til neste gang du får behov for legehjelp. Du vil få tilgang til erfarne leger til kl. 22 i hverdagene, samt lørdager og søndager.

Alle skal kunne få time på dagen. Vi har fastelgevakt før kl. 16 og pris for tjenester er det samme som ved ditt fastlegekontor. Her gjelder også frikort fra HELFO.

 

Vi tilbyr privat legevakt etter kl. 16, samt i helger og prisen er langt lavere enn alle andre private klinikker på kun kr 450 inkl. en prøve. Vi kan gjerne komme hjem til deg om det er ønskelig.

Vi har et moderne mobillaboratorie og tar blodprøver, EKG og spirometri. Vi utfører små kirurgiske prosedyrer som sying av kuttskader, abscess behandling, kateterskifte etc. hjemme hos pasienter.

Pris for hjemmebesøk i Oslo er fra kr. 990,-

 

Vi stiller 3 krav til oss selv:
1- tilgjengelighet
2- pasientkomfort
3- likhet for alle

For vi mener når du er syk skal du kunne få rask og adekvat legehjelp som alle har råd til. Vi ser frem til å se deg hos oss.

Besøk oss i oslohelse.no og bestill din neste legetime online. Takk for tilliten!