Priser

Våre priser kan variere ut i fra hvilken behandler du skal ha. Her er oversikt over alle prisene.

Merk: Fysio med driftstilskudd har egne helf-takster. 

Fysioterapeut

Undersøkelse550,-
Oppfølgende behandling450,-
Dobbeltime699,-
Ultralyd diagnostisering800,-
Trykkbølgebehandling700,-
Såle tilpasning 899,-
Fysioterapi+ Personlig Trener699,-

Kiropraktor

Undersøkelse650,-
Oppfølgende behandling450,-
Dobbeltime699,-

Osteopat

Undersøkelse650,-
Oppfølgende behandling550,-
Dobbeltime699,-

Personlig trener

Enkeltøkt380,-
5 klipp800,- (360,- per økt)
10 klipp3400,- (340,- per økt)
Personlig trening + Fysio / osteopoat (60 min)699,-

Massør

Klassisk eller idretts massasje (30 minutter)450,-
Klassisk eller idrettsmassasje (45 minutter)550,-

Yoga

Drop-in150,-
10 klipp1250,-
Privat yogatime380,-