Priser

Våre priser kan variere ut i fra hvilken behandler du skal ha. Her er oversikt over alle prisene.

Merk: Fysio med driftstilskudd har egne helf-takster. 

Fysioterapeut

Fysioterapi undersøkelse og behandling550,-
Fysioterapi og Personlig Trener899,-
Ultralyd diagnostisering800,-
Trykkbølgebehandling700,-
Såle tilpasning 1199,-

Kiropraktor

Undersøkelse650,-
Oppfølgende behandling550,-
Dobbeltime699,-

Osteopat

Undersøkelse og behandling650,-
Oppfølgende behandling550,-

Personlig trener

Enkeltøkt450,-
5 klipp2000,-
10 klipp4050,-

Massør

Klassisk eller idretts massasje (30 minutter)450,-
Klassisk eller idrettsmassasje (45 minutter)550,-
Klassisk eller idrettsmassasje (60 minutter)650,-

Yoga

Drop-in150,-
10 klipp1250,-
Privat yogatime380,-