Smerter i håndledd

 

Har du smerter i håndleddet?

Om smerter i håndledd

Med håndplager menes smerter, feilstillinger og nerveskader som gir nedsatt funksjon i håndledd, hender eller fingre. Det finnes et nettverk av muskler, sener og leddbånd. Alle disse strukturene kan ved sykdom forårsake smerte.

I de fleste tilfeller er det for helsepersonell enkelt å stille riktig diagnose ved en klinisk undersøkelse. Dette innebærer utspørring, undersøkelse og kartlegging av et forløp som kan bidra til et kortere sykdomsforløp for den enkelte.

Smerter i håndledd forekommer enten akutt der total belastningen overstiger vevets kapasitet over tid. Dette ses spesielt ved fall eller tunge løft. Smertene opptrer særlig ved bruk av hånden som medfører til nedsatt funksjon. Eller ved samme statiske overbelastning over tid som pc eller mye løft over tid.

    Behandlinger

    Ved akutte traumer kan avlastning være aktuelt et par dager til irritasjonen/tilstanden har roet seg. Deretter kan bevegelighetstrening, mobilisering, akupunktur/dry needling og tilrettelegging i en arbeidssituasjon være sunnhetsfremmende tiltak i en startfase.

    Ved overbelastning over tid  må man avlaste, få veiledning innenfor riktig trening for å mestre hverdagen uten smerter.