Tiril Hauan

Osteopat

Tiril studerte Osteopati på Høyskolen Kristiania. I tillegg har hun et år med idrettspsykologi fra Oslo nye høyskole. Hun er som osteopat opptatt av å se mennesket som en helhet, og behandler deretter. Det benyttes både tøying, manipulering og bløtvevsteknikker i behandlingen. Tiril har flere interessefelter innenfor osteopati, og behandler både akutte og kroniske plager. Hun skrev sin bacheloroppgave om kvinnehelse, og sin diplomoppgave om KOLS hos eldre hvor hun fikk med seg mye forskning hun tar med videre i arbeidslivet.

Selv er hun en aktiv idrettsutøver innenfor cheerleading, og kan mye rundt skadeforebyggende og belastningsrelaterte skader knyttet til idrett eller annen aktivitet. Hun kan også bidra med tips, råd og veiledning.

Telefon: +47 948 60 674
E-post: tiril.hauan@hotmail.com